Stipa målerapport

STI (Speech Transmission Index) er defineret som den brøkdel korrekt opfattede ord, når en taler læser ord op for tilhørene i et rum.
Taleforståeligheden angives i % korrekt opfattede ord. Metoden med oplæsning er tidskrævende og besværlig, hvorfor der i denne retningslinje alene anvendes STIPA ( Speech Transmission Index for Public Adress), der er en mindre tidskrævende målemetode beregnet til f.eks. talevarslinganløg.

Med et dertil egnet måleudstyr og et specielt moduleret testsignal kan man måle anlæggets evne til at gengive talte beskeder.
Taleforståelighed målt i STIPA vil ligge mellem 0 og 1, hvor 1 angiver den bedst mulige taleforståelighed.

Talevarslingsanlæg skal udføres i en kvalitet, så der overalt i et område kan måles en taleforståelighed der er midst 0,5 STIPA i områdets endelig udforming.