Design & Support

Stipa målerapport

STI (Speech Transmission Index) er defineret som den brøkdel korrekt opfattede ord, når en taler læser ord op for tilhørene i et rum.
Taleforståeligheden angives i % korrekt opfattede ord. Metoden med oplæsning er tidskrævende og besværlig, hvorfor der i denne retningslinje alene anvendes STIPA ( Speech Transmission Index for Public Adress) Læs mere her

Projektering af talevarsling

Vi har en flok Experter som kan udføre projektering af Talevarsling :
For denne baggrund ligger mange års effaring ,kendskab til varslings anlæg og attalige kursus hos leverandør og hos DBI .
Har du et projekt med en brandstattegi eller unden som giver vi altid gerne et tilbud på sagen og laver den bedst skræddersyet løsning. Læs mere her

Idriftsættelse

Vi er AVA certificeret og godkendt installationsfirma i henholdt til DBI retningslinje 001 og må udføre projektering,installation,service g vedligehold af brandsikringsanlæg.
Vi kommer og udføre (…) Læs mere her

Fagtilsyn

Hvis installations firmaet ikke er DBI 001 certificeret skal der udføres en fagtilsyn.
Fagtilsyn er hvor vi kommer og afholder et opstartes møde med bemandingsplaner over projektet og gennemgå projektet, tegninger osv. (…) Læs mere her